«به نام خدا»

اساسنامه انجمن دانش ­آموختگان دانشگاه مازندران

 مقدمه

دانشگاه مازندران، بزرگترین مرکز آموزش عالی دولتی استان مازندران می باشد که همواره با بهره گیری از اساتید مجرب و توانمند، در توسعه و پیشرفت کشور نقش به سزایی داشته است. دانش آموختگان این دانشگاه از جمله نیروهای شایسته کشور در حوزه های مختلف هستند که به فعالیت و خدمت رسانی در جای جای میهن اسلامی مشغول اند. از آنجایی که حضور این منابع انسانی عظیم در قالب انجمن دانش آموختگان می تواند موجب ارتقای سطح علمی، فنی و مهارتی اعضا و نیز رونق فعالیت های فرهنگی و اجتماعی گردد، این انجمن با اهداف مندرج در این اساسنامه تشکیل یافته است.

 

فصل اول - کلیات

ماده 1- نام وتعريف انجمن

1-1- نام انجمن عبارت است از «انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران» كه از اين پس در این اساسنامه به اختصار «انجمن» ناميده مي­شود.

1-2- انجمن نهادی غیر انتفاعی است که در زمینه های علمی، فنی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و ... فعالیت می­نماید و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و دبیر آن نماینده ی قانونی انجمن می باشد.

1-3- انجمن با حفظ آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف مندرج در این اساسنامه فعالیت می­نماید.

1-4- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

1-5- اعضای انجمن به نام انجمن حق فعالیت سياسي و دخالت در امور مديريتی دانشگاه را ندارند.

1-6- مركز انجمن در شهرستان بابلسر (دانشگاه مازندران) است و با تصویب مجمع عمومی قابل تغییر است. انجمن مي­تواند با تصویب مجمع عمومی نسبت به ایجاد دفاتر فرعي و واحدهاي مربوط در ساير نقاط كشور اقدام نمايد.

1-7- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود فعالیت می کند.

 

فصل دوم- اهداف و وظايف

ماده 2 - اهداف انجمن

2-1- برقراری و حفظ ارتباط مؤثر و مستمر بین دانش آموختگان با یکدیگر و با دانشگاه.

2-2-  ارتقای سطح دانش و مهارت های دانش آموختگان.

2-3- حفظ و استمرار پويایي اجتماعي و ايجاد زمينه هاي رشد فرهنگي دانش آموختگان. 

2-4- بهره گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقای سطح و منزلت علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه. 

2-5- ارج نهادن به مطالعات، تحقيقات، خلاقيت­هاي علمي، تجربيات و خدمات ارزشمند دانش آموختگان.
2-6- تلاش برای جذب كمك­هاي مردمي و واحدهاي اقتصادي براي پيشبرد امور انجمن و دانشگاه.

2-7- اطلاع رسانی و راهنمایی شغلی برای دانش آموختگان.

2-8- دفاع از حقوق صنفی و شوؤن اجتماعی دانش آموختگان. 

2-9- معرفي دانشگاه مازندران در سطح ملي و بين المللي.

تبصره: انجمن جهت نیل به اهداف فوق مقررات داخلی لازم را تهیه و اجرا خواهد نمود.

 

ماده 3- وظایف انجمن

3-1- انتقال انواع نيازهاي جامعه از قبیل نیازهای علمي، فرهنگي، اجتماعي، فني و ... به دانشگاه. 

3-2- برگزاري كارگاه­هاي آموزشي و گردهمایي­هاي علمی، اجتماعي، فرهنگي، و .... 

3-3- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ..... 

3-4- انجام پروژه هاي مشترك علمي ميان دانشگاه و ساير بخش­هاي اجرایي كشور با همكاري دانش­آموختگان. 

3-5- ايجاد تسهيلات مناسب جهت استفاده دانش آموختگان از امکانات علمي، پژوهشی، فرهنگي و غیره ی دانشگاه ( مانند كتابخانه، آزمايشگاهها، مراكز رايانه اي، دفاتر مشاوره اي و ...).

3-6- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از دانش آموختگان برتر و انعکاس فعالیت های آنان.

3-7- ایجاد و تحكيم روابط علمی، فرهنگی، هنری و ... بین اعضا. 

تبصره 1: انجمن می تواند با انتشار نشریه و خبرنامه در جهت تحقق اهداف و وظایف خویش عمل نماید.

تبصره 2:  انجمن می تواند به منظور تأمین اهداف خویش به تأسيس مؤسسات و شركت های مرتبط مبادرت نماید.

 

فصل سوم  عضويت

ماده 4  شرايط عضويت

4-1- تابعیت جمهوری اسلامی

4-2- التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران و احکام اسلامی.

4-3- عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و عدم وابستگی به سازمان ها و تشکیلات غیرقانونی.

4-4- داشتن مدرك تحصيلي از دانشگاه مازندران يا عضويت در هیأت علمي اين دانشگاه (شاغل یا بازنشسته). 

4-5- تکمیل فرم تقاضای عضویت و پرداخت حق عضويت. 

تبصره 1: تصمیم گیری در باره عضویت اتباع خارجی در انجمن در صلاحیت مجمع عمومی است. 

تبصره 2: اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود التزام داشته باشند.

تبصره 3: چهره های برجسته، شناخته شده و ممتاز ایرانی و شخصیت های علمی دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی که تمایل به همکاری با انجمن دارند، می توانند به عضویت افتخاری انجمن نایل شوند.

 

ماده 5  انواع عضويت

5-1- انجمن دارای دو نوع عضو می باشد: عضو اصلی و عضو افتخاری. اعضای اصلی انجمن دارای حق رأی و اعضای افتخاری انجمن فاقد حق رأی می باشند.

5-2- عضویت افتخاری: عضویت افتخاری انجمن به پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب هیأت اجرایی امکان پذیر است. اعضای افتخاری می توانند در کلیه فعالیت ها به جز عضویت در هیأت اجرایی مشارکت داشته باشند.

 

ماده 6  پایان عضويت

عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر پایان می یابد:

6-1- فوت.

6-2- استعفای کتبی.

6-3- عدم پرداخت حق عضویت.

6-4- از دست دادن شرایط عضویت.

 

فصل چهارم  اركان انجمن

ماده 7  اركان

7-1- مجمع عمومي. 

7-2- هيات اجرایي.

7-3- دبير.

7-4- بازرسان.

 

ماده 8  مجمع عمومي

8-1- مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده از گردهمایی اعضای انجمن تشکیل می شود.

8-2- جلسات مجمع عمومي عادي يك بار در سال با دعوت هیأت اجرایی تشكيل مي گردد.

8-3-  مجمع عمومي فوق العاده با تصویب هياُت اجرایي یا با درخواست یک سوم اعضای اصلی انجمن تشكيل مي شود. 

8-4- جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل نصف به علاوه يك کل اعضاي انجمن رسميت مي يابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

 

ماده 9  وظايف مجمع عمومي

9-1- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت اجرایي و بازرسان و بركناري آنها. 

9-2-  استماع گزارش دبير انجمن، هيأت اجرایي و بازرسان درخصوص فعاليت­هاي انجام شده و ارزيابي آن­ها. 

9-3- تصويب سياست­هاي كلي و برنامه هاي انجمن. 

9-4-  تصویب تغييرات پيشنهادي در مفاد اساسنامه انجمن.

9-5-  تصويب بودجه و ترازنامه سالانه انجمن. 

9-6- تصويب مقررات اداري، مالي و معاملاتي انجمن. 

9-7- تصويب ميزان حق عضويت اعضای انجمن. 

9-8- تصویب انحلال انجمن.

تبصره 1:  در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم با هر تعداد اعضای حاضر در جلسه رسمیت می یابد.

تبصره 2: دعوت برای مجمع عمومی با درج فراخوان در وبگاه انجمن و ارسال رایانامه یا پیامک به اعضا، حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع صورت می گیرد.

تبصره 3: اداره جلسات مجمع عمومی بر عهده هیأت رئیسه مرکب از رئیس، منشی و دو ناظر می باشد که با اعلام نامزدی خود در مجمع عمومی با اکثریت نسبی آرای اعضای حاضر انتخاب می شوند.

 

ماده 10 هيأت اجرایي

10-1- به منظور اجراي سياست ها و برنامه هاي انجمن و تحقق اهداف آن هيأتي به نام هيأت اجرایي تشكيل مي گردد. هيأت اجرایي داراي 7 عضو اصلي و 3 عضو علي البدل است. 

10-2- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای اصلی هیأت اجرایی، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت، جایگزین می شود.

10-3- هیأت اجرایی در اولین جلسه از بین اعضای خود رئیس، نایب رئیس و منشی را برای مدت 2 سال انتخاب می نماید.

10-3- حداقل دو سوم اعضاي هيأت اجرایي بايد از دانش آموختگان دانشگاه و حداكثر یک سوم آن مي تواند از ساير اعضاء انجمن باشد.

10-4-  مجمع عمومي در اولين نشست خود اعضاي هیأت اجرایی را با راًي مخفي براي مدت 2 سال انتخاب مي نمايد. انتخاب مجدد اعضاي هيأت اجرایی به صورت متوالی برای یک دوره دیگر بلامانع است. 

10-5- جلسات هيأت اجرایي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت می یابد و تصميمات آن با اكثريت آرای موافق کل اعضا معتبر است.

10-6- جلسات هياُت اجرایي به دعوت دبير يا بنا به درخواست حداقل 3 نفر از اعضاء اصلي تشكيل مي گردد.

10-7- جلسات هياًت اجرایي حداقل دو ماه يكبار تشكيل مي­گردد.

10-8- حضور کلیه اعضای هیات اجرایی در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذرموجه به تشخیص هیات اجرایی تا سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

10-9- شرکت بازرسان در جلسات هیات اجرایی بدون داشتن حق رای مجاز است.

10-10- هیات اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت 4 ماه پیش از پایان تصدی خود، نسبت به فراخوان مجمع عمومی و انتخاب هیأت اجرایی جدید اقدام نماید.

 

ماده 11  وظايف هيأت اجرایي

11-1- اجراي سياست ها و مصوبات مجمع عمومي.

11-2- پیشنهاد سياست هاي كلي انجمن و آیين نامه هاي مالي و معاملاتي و ارائه آن به مجمع عمومي. 
11-3- تدوین و تصويب آیين نامه هاي اجرایي انجمن.
 

11-4- تعيين اعضای كميته هاي تخصصي، تشكيل اين كميته ها و نظارت بر فعاليت آن­ها. 

11-5- نظارت بر مجموعه فعاليت هایي كه به نام انجمن انجام مي شود. 

11-6- تصویب خط مشي ها، برنامه و بودجه سالانه، ترازنامه مالي، گزارش عملكرد و تاًسيس دفاتر جهت ارائه به مجمع عمومي. 

11-7- تصويب ضوابط قبول هدايا و كمك هاي بلاعوض. 

11-8- تصويب ساختار و تشكيلات اجرایي در چارچوب اساسنامه. 

11-9- بررسي ميزان حق عضويت اعضاء و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.

11-10- تصمیم گیری در باره عضویت یا لغو عضویت اعضای انجمن.

11-11- انتخاب دبیر انجمن، قائم مقام وی و خزانه دار و برکناری آنها.

11-12- جزء در باره موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام در خصوص آنها در صلاحیت سایر ارکان انجمن است، هیأت اجرایی کلیه اختیارات لازم برای اداره امور انجمن را مشروط به رعایت مفاد اساسنامه انجمن دارد.

 

ماده 12  دبير انجمن

دبير انجمن مجري مصوبات هياًت اجرایي، بالاترين مقام اجرایي و مسئول حسن انجام كليه امور، هدايت فعاليت­ها و حفظ حقوق انجمن طبق مفاد اساسنامه و آیين نامه های مصوب آن مي­باشد.

 

ماده 13  وظايف دبير انجمن

13-1- ارتباط با كليه اشخاص حقيقي و حقوقی و مراجع رسمي دولتي و غير دولتي. 

13-2- نمايندگي انجمن در كليه مراجع اعم از اداری، قضایی و ... با حق توكيل به غير. 

13-3- اقامه دعوي یا صلح یا ارجاع به داوری با تصويب هيات اجرایي. 

13-4- پيشنهاد خطمشي ها، برنامه و بودجه سالانه، ارائه گزارش هاي عملكرد، ترازنامه مالی و تاًسيس دفاتر فرعي. 

13-5- تهيه تشكيلات مناسب و پيشنهاد آن به هياًت اجرایي. 

13-6- ابلاغ مصوبات مجمع عمومی و هیأت اجرایی.

13-7- انجام ساير وظايف محوله  از طرف هيات اجرایي. 

تبصره 1: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای دبیر و یک نفر از دو نفر اعضای معرفی شده هیأت اجرایی همراه با مهر انجمن معتبر است و نامه‌های رسمی با امضای دبیر انجمن یا قائم مقام وی، اعتبار دارد.

تبصره 2: دبيرانجمن مي تواند بخشي از اختيارات خود را به قائم مقام خود واگذار كند.

 

ماده 14 بازرسان انجمن

مجمع عمومی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

 

ماده 15  وظايف بازرسان

15-1- بررسی اسناد و دفترهای مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

15-2- بررسی گزارش سالانه هیات اجرایی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

15-3- گزارش هرگونه تخلف هیأت اجرایی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت اجرایی برای بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.

 

فصل پنجم- امور مالی و متفرقه

ماده 16  خزانه دار

16-1- خزانه دار انجمن، مسئول امور مالي و حفظ و نگهداري اموال و موجود ي هاي نقدي و دريافت حق عضويت اعضاي انجمن و نيز قبول كمك هاي مالي و اعانات بلاعوض و ساير هدایایی است كه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به انجمن پرداخت مي شود. 

16-2- وظايف خزانه دار و حدود مسئوليت هاي او از طرف هيأت اجرایي تعيين می شود.

 

ماده 17 منابع مالي

17-1- منابع مالي انجمن از طريق دریافت حق عضويت از اعضاء و همچنين قبول كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و ... تأمين مي شود.

17-2- درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال در مجمع عمومی تصویب می‌شود.

17-3- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن‌ نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

17-4- کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیرمالی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

17-5- سال مالی انجمن سال هجری شمسی و از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال می باشد.

 

ماده 18  واحدهاي تابعه انجمن

18-1- به پيشنهاد هيأت اجرایي و با تصويب مجمع عمومي، انجمن مي­تواند شاخه­ها و واحدهاي مستقر در دانشكده­ها و مراكز وابسته به دانشگاه را تأسيس نمايد. 

18-2- نحوه مديريت و حدود وظايف واحدهاي تابعه توسط هياًت اجرایي پيشنهاد و در مجمع عمومي انجمن به تصويب مي رسد.

 

ماده 19  كميته هاي تخصصي

انجمن مي تواند به منظور پيشبرد اهداف خود كميته هاي تخصصي را تشكيل دهد. تركيب اعضاء و شرح وظايف كميته هاي مزبور با پيشنهاد دبير انجمن و تصويب هياًت اجرایي تعیین می شود. 

 

ماده 20  مهر و آرم انجمن

20-1- انجمن دارای مهر و آرم مخصوص می باشد که محتوای آن به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب هیأت اجرایی تهیه می شود. 

20-2- دبیر انجمن در حفظ و حراست از مهر انجمن مسئولیت قانونی دارد.

 

ماده 21 انحلال انجمن

21-1-  انحلال انجمن با تصويب حداقل دوسوم كل اعضاي مجمع عمومي امكان پذير است. 

21-2- در صورت انحلال انجمن، كميته اي توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها اقدام می نماید. كليه اموال و دارایی های باقیمانده انجمن پس از تسويه به دانشگاه مازندران منتقل می شود. 

 

ماده 22- تاریخ تصویب

 

 اين اساسنامه در 5 فصل و 22 ماده و 95 بند و 12 تبصره در تاریخ 1396/03/24 به تصویب هيأت مؤسس انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران رسيد.