فرم عضویت در انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران

موارد الزامی با علامت ستاره(*) مشخص شده اند. به منظور سهولت در استفاده از سایت از مرورگرهای جدید استفاده کنید.
نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی: *
شماره تلفن همراه: *

مدرک تحصیلی اخذ شده از دانشگاه مازندران

یا عضویت در هیات علمی دانشگاه مازندران:

فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی گذرانده شده در دانشگاه مازندران:
سال فارغ التحصیلی از دانشگاه مازندران:
وضعیت اشتغال: بیکار شاغل
نام شغل:
تایید عضویت:
این جانب با مطالعه اساسنامه انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران و نیز پذیرش مقررات و شرایط عضویت در انجمن با تایید آنچه در این فرم آورده شده است در خواست عضویت در انجمن را دارم.بله خیر