فرم عضویت در انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران
موارد الزامی با علامت ستاره(*) مشخص شده اند. ارسال فایل های خواسته شده اختیاری است.
به منظور سهولت در استفاده از سایت از مرورگرهای جدید استفاده کنید.
مشخصات فردی:
نام (به فارسی) : *
نام خانوادگی (به فارسی) : *
نام (به انگلیسی): *
نام خانوادگی (به انگلیسی): *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
محل صدور: *
محل تولد: *
تاریخ تولد: *
وضعیت تأهل:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید: متاهل مجرد
کد ملی: *
نشانی دقیق محل سکونت:
(لطفاً شماره کد پستی و صندوق پستی خود را نیز مرقوم فرمایید.)
*
شماره تلفن ثابت: *
شماره تلفن همراه: *
شماره دورنگار:
آدرس پست الکترونیکی: *
نشانی دقیق محل کار:
(لطفاً شماره تلفن و دورنگار محل کار خود را مرقوم فرمایید.)
*
با کدام نشانی با شما مکاتبه شود؟*
(یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.)
محل سکونت محل کار پست الکترونیک
دو معرف که عضو انجمن دانش آموختگان و یا عضو هیات علمی دانشگاه مازندران باشند ذکر نمایید.
مشخصات تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی:* لیسانس فوق لیسانس دکتری
مدرک تحصیلی اخذ شده از دانشگاه مازندران یا عضویت در هیأت علمی دانشگاه مازندران: لیسانس فوق لیسانس دکتری عضو هیأت علمی
ارسال فایل مدارک دانش آموختگی یا حکم کارگزینی اعضای هیأت علمی
 
رشته تحصیلی گذرانده شده در دانشگاه مازندران:
سال فارغ التحصیلی از دانشگاه مازندران:
مهارت‌های تخصصی:
نوع تخصص: *
تجربیات کاری و اجرایی:
(مواردی که دارای اهمیت بیشتری هستند را ذکر نمایید.)
*
زمینه‌هایی که در آنها مایل به همکاری با انجمن هستید: امور انجمن های تخصصی استانی
امور اعضا و تسهیلات رفاهی
روابط عمومی و روابط بین الملل
امور علمی و تکنولوژی
امورکارآفرینان و نخبگان
سایر موارد
انتظار شما از انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران چیست؟
عکس پرسنلی:
(عکس با پسوند jpg بارگذاری شود.)
 

فایل اطلاعات ضمیمه:
 

تایید عضویت
اینجانب با مطالعه اساسنامه انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران و نیز پذیرش مقررات و شرایط عضویت در انجمن با تایید آنچه در این فرم آورده شده است درخواست عضویت در انجمن را دارم.*
تایید می‌نمایم تایید نمی نمایم